Teknisk information

Här kan du hitta svar på Vanliga frågor eller se videoguides.

FAQ

Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Xzense och exodraft rökgasfläkt i allmänhet. 

Generellt

A. VAD ÄR EN XZENSE STYRENHET?

Xzense är en styrenhet som kan styra och reglera en exodraft rökgasfläkt.

B. VAD ÄR OCH HUR FUNGERAR EXODRAFT RÖKGASFLÄKT?

En exodraft rökgasfläkt är en fläkt som används i första hand till eldstäder. Den monteras på skorstenen och ser till att din eldstad har tillräckligt med luft för att brinna rent och problemfritt. exodraft rökgasfläkt skapar ett undertryck i skorstenen och eliminerar därmed eventuella dragproblem och inrykningar från eldstaden.

C. KAN JAG HA EN RÖKGASFLÄKT UTAN ATT HA EN STYRENHET?

Nej. Alla exodraft rökgasfläktar kräver en styrenhet för att reglera och justera rökgasfläktens hastighet och draget i skorstenen.

D. VARFÖR HAR JAG ALDRIG HÖRT OM BEGREPPET ”RÖKGASFLÄKT”?

Lösningen med mekanisk rökgasfläkt är faktiskt över 60 år gammal uppfinning — och idag finns den redan på stort antal skorstenar runt om i världen.

En undersökning visar att vart 4:e hushåll med en eldstad har problem med att tända elden och får in rök i huset. Tyvärr slutar många att leta efter en lösning och lever med detta. Med en exodraft rökgasfläkt finns det alltid en lösning.

E. VAR SITTER RÖKGASFLÄKTEN?

En rökgasfläkt placeras uppe på skorstenen och ser till att tillräckligt med drag i skorstenen och eldstaden skapas. Rökgasfläkten styrs via kontrollpanelen Xzense eller tillhörande Bluetooth app som kan användas i närheten av din eldstad.

F. BORDE DET INTE FINNAS ETT NATURLIGT DRAG I SKORSTENEN?

Det naturliga draget i skorstenen varierar under året och i takt med skiftande temperaturer, vindförhållanden och luftfuktighet. Detta kan påverka funktionen i din braskamin, öppnaspis eller spisinsats. Vilket medför att eldstaden kommer bara fungera i vissa typer av väderförhållanden. Med en rökgasfläkt från exodraft säkrar du att det alltid är optimalt drag i skorstenen oavsett vind och väder samt upptändningen blir som en enkel lek varje gång.

G. LÅNG SKORSTEN ELLER EXODRAFT RÖKGASFLÄKT?

Istället för att förlänga din skorsten och förhoppningsvis förbättra draget kan du installera en exodraft rökgasfläkt istället. exodraft rökgasfläkt skickar röken rakt upp i luften och håller rökgaserna och partiklarna borta från taket och din granne. Med en exodraft rökgasfläkt undviker du även en lång och ful skorsten.

H. DRAR INTE EN EXODRAFT RÖKGASFLÄKT BARA UT ALL VÄRME UR ELDSTADEN OCH SKICKAR UT ALLT I DET FRIA?

Nej. En exodraft rökgasfläkt skapar ett drag som är detsamma som en välfungerande skorsten och med en Xzens styrning får du en kontroll över draget och värmen. Dessutom minskar rökgasfläkten också partikelutsläppen, vilket är bra för miljön.

I. KOMMER EN EXODRAFT RÖKGASFLÄKT FÖRA OVÄSEN NÄR DEN ÄR IGÅNG?

Konstruktionen av fläkten är effektivt avbalanserad med kullager av hög kvalitet och har en mycket låg ljudnivå. Man kan däremot höra ett tyst susande på grund av själva luften som rör sig i rökkanalen.

J. VID ELAVBROTT - ELLER ANNAT OAVSIKTLIGT STOPP AV RÖKGASFLÄKTEN - KOMMER DEN DÅ FUNGERA SOM EN PROPP I SKORSTENEN?

En exodraft rökgasfläkt är utformad så att rökgaserna kan passera ut — även om den skulle stanna. Det fungerar därför inte som en ”propp”, utan som en förlängning av skorstenen.

Användning och underhåll

A. KAN JAG STÄNGA AV MIN RÖKGASFLÄKT VIA XZENSE KONTROLLPANEL ELLER APP NÄR MIN KAMIN ÄR IGÅNG?

Nej. Av säkerhetsskäl kan inte rökgasfläkten stängas av under drift. Detta innebär att rökgasfläkten endast kan stängas av när temperaturen i skorstenen är under den inställda minimitemperaturen. Standardinställningen kan ändras på Xzense-panelen.

B. VAD FÖR UNDERHÅLL KRÄVER EN EXODRAFT RÖKGASFLÄKT?

Rökgasfläkten ska rengöras minst en gång om året. Om eldningen sker ofta så kan intervallen för rengöringen behövas ökas till några gånger om året. Du kan göra det själv eller prata med din sotare om det. Kontakta din sotare för mer information. Inget annat underhåll eller smörjning krävs.

C. SKILLNADEN PÅ EN RÖKGASFLÄKTEN OCH EN ”SKORSTENSSNURRA”

En ”skorstenssnurra” den snurrar runt av sig själv när det blåser — dvs. den har inget styrsystem. ”Skorstenssnurror” är som regel kulformade med vinklade blad som vinden ska ta tag i. Det går dock inte att reglera hastigheten vilket då kan orsaka dåligt drag i skorstenen. exodraft rökgasfläktar är de enda fläktarna på marknaden som gör att du kan bestämma hur mycket drag du vill ha. Vi har också det enda systemet som kan köras i automatiskt läge för att justera draget enligt väderförhållandena och eldstaden. exodraft rökgasfläkt kommer också att skapa ett drag i skorstenen oavsett väder och vind.

Installation

A. KAN JAG SJÄLV MONTERA EN EXODRAFT RÖKGASFLÄKT

Installatør:

Om du köper din röksugare från en exodraft-partner kan de ge dig ytterligare information om närmaste auktoriserade installatör.

Kom också ihåg att köpa till montage detaljer som täcker installationen av både rökgasfläkten och styrningen beroende på vilken skorstenstyp det är.

Observera att rökgasfläkten och styrenheten måste installeras korrekt för att uppfylla garanti- och ångerrätten.

Gör det själv:
Du kan installera rökgasfläkten själv. När du köper en exodraft rökgasfläkt medföljer detaljerade instruktioner. Det är dock obligatoriskt att alla styrenheter, förutom Xzense, skall installeras av en auktoriserad elektriker.

B. TILL VAD KAN EXODRAFT RÖKGASFLÄKT ANVÄNDAS?

På alla skorstenar som saknar drag — både tegelskorstenar och stålskorstenar, höga som låga.

C. VILKA RÖKGASFLÄKT PASSAR EN XZENSE STYRENHET TILL?

Xzense är lämplig för alla exodraft rökgasfläktar, en rökgasfläkt väljs efter behov och förutsättningar sedan kopplas Xzense-styrenheten till rökgasfläkten.

Tekniska specifikationer för Xzense kontroll

A. HUR STOR ÄR EN XZENSE-KONTROLLPANEL?

Kontrollpanelen Xzense har dimensionerna H700 x B850 x D250 mm, väger 150 g. och är en pekskärm.

B. VILKA MATERIAL BESTÅR XZENSE KONTROLLPANEL AV?

Xzense kontrollpanel är tillverkad i ABS plast och har en gummi ytbehandling vilket gör att kontrollpanelen ligger bra i handen och har en halkfri yta när den ligger på ett bord eller liknande.

C. FÖRVARING AV KONTROLLEN?

Xzense innehåller ett väggfäste som kan monteras på väggen.

Placera inte Xzense på eller nära eldstaden då den kan bli utsatt för högra temperaturer!

D. KAN JAG ANVÄNDA XZENSE APPEN MED EN RÖKGASFLÄKTEN, UTAN ATT HA KONTROLLPANELEN?

Appen fungerar bara om den är par kopplad med en Xzense kontrollpanel. Efter par kopplingen kan du använda appen utan problem för upptändning och justera hastigheten, översikt av temperaturer och lufttryck. Kontrollpanelen bör vara kopplad till ett eluttag och ladda för att säkra driften via appen.

Felsökning av exodraft rökgasfläkt

A. DET FINNS INGEN STRÖM TILL MIN EXODRAFT RÖKGASFLÄKT

Problem:
– Säkringen är trasig eller har löst ut i elskåpet

– Strömbrytaren är avstängd

– Dåliga elektriska kopplingar

Lösning:

– Kontrollera säkringen i elskåpet

– Kontrollera strömbrytaren

– Kontrollera elkablarnas montage och åtgärda problemet

B. STRÖMMEN ÄR PÅ TILL MIN EXODRAFT RÖKGASFLÄKT, MEN DEN VILL INTE STARTA

Problem:
– Dåliga elektriska anslutningar
– Motorn trasig

Lösning:
– Kontrollera och åtgärda problem med anslutningarna.
– Byt ut mot en ny exodraft rökgasfläkt

C. MIN EXODRAFT RÖKGASFLÄKT ÄR IGÅNG, MEN DEN BRUMMAR OCH RÖR SIG INTE

Problem:

Sot kan blockera din exodraft rökgasfläkt

Kondensatorn som levererar startström till motorn kan vara trasig

Lösning:

Rengör din exodraft rökgasfläkt.

Byt ut kondensatorn mot en ny, skall utföras av behörig elektriker

D. MIN EXODRAFT RÖKGASFLÄKT SER UT ATT FUNGERA BRA MEN DET DRAR INTE TILLRÄCKLIGT

Problem:
a: Spjället är stängt i eldstaden
b: Skorstenen är blockerad av sot
c: Ventilationssystemet drar för mycket
d: Den valda exodraft rökgasfläkten kan vara för liten

Lösning:
a: Ställ in spjället korrekt
b: Kontrollera skorstenen för ev. blockeringar och rengör rökgasfläkten
c: Om möjligt sänk hastigheten på ventilationen och se till att uteluftsventiler är öppna
d: Ersätt den nuvarande modellen exodraft rökgasfläkten mot en större/kraftigare modell

E. MIN EXODRAFT RÖKGASFLÄKTEN VIBRERAR

Problem:

Motoraxeln kan ha böjts

Sot sitter på fläktbladen och orsakar obalansen

Lösning:

Byt ut din exodraft rökgasfläkt.

Rengör rökgasfläkten

F. MAN HÖR MEKANISKT OLJUD

Problem:
– Det kan finnas ett främmande föremål som fastnat
– Motorlagren kan vara slitna

Lösning:
– Ta bort främmande föremål
– Byt ut din exodraft rökgasfläkt.

G. MIN ELSTAD HAR BÖRJAT ATT RYKA IN!


– Du har inte haft problem med din eldstad tidigare, men kanske har det har hänt något nytt:
– Har du köpt en ny eldstad?
– Har du skaffat en ny, effektivare köksfläkt?
– Har du ett ventilationssystem?
– Finns det något kring huset som har blivit högre — till exempel träd, en tillbyggnad eller andra hinder kring fastigheten som har tillkommit?

Lösning:
– Hur vindarna runt skorstenen rör sig eller en ny effektiv eldstad kan orsaka problemen eftersom dagens eldstäder är mer effektiva och släpper ut begränsad värme och rök genom skorstenen. Vilket då kan vara den troliga orsaken. Men allt kan lösas en gång för alla med en exodraft rökgasfläkt.

Kom enkelt igång:

Snabbguide videor

1. Uppstart

3. Ändra språk, justera volym och ljusstyrka

5. App-funktioner

7. Anslut med en knapp

9. Anslutningen bruten

2. Upptändning, vedpåfyllnad & efterdrift

4. Anslutning till din smartphone

6. Fryst display

8. Ladda enheten via datorn

10. Om din fjärrkontroll har förlorat anslutning till styrboxen